ReportXL van database naar ExcelNaast WasteXL™, de software oplossing specifiek voor huishoudelijk-afvalinzamelaars, komt Fixion met een nieuw product: ReportXL™

Veel applicaties zijn aangesloten op een database, zoals Oracle en SQL Server, waarin alle waardevolle gegevens zijn opgeslagen. Vaak bieden deze applicaties slechts een beperkte mogelijkheid tot exporteren naar Excel. Daarnaast zijn er diverse BI tools op de markt waarmee rapportages gemaakt kunnen worden, met Excel als optie. Het maken van een rapport in Excel is dan een handmatige actie, welke telkens door een gebruiker uitgevoerd dient te worden.

Met ReportXL kunnen alle denkbare combinaties van database gegevens naar Excel gebracht worden, oftewel rapportages naar Excel. En, u kunt deze rapporten op vaste tijdstippen, bijvoorbeeld elke dag om 7:00 uur, automatisch per e-mail laten versturen naar één of meerdere personen!

Zie ook www.reportxl.nl

ReportXL is binnenkort beschikbaar.