Met WasteXL werkt u veilig in de cloud

WasteXL gebruikt AWS Cognito voor gebruikersbeheerEen applicatie is zo veilig als de zwakste schakel. Zeker bij het werken in de cloud is beveiliging een onderdeel dat minstens zo belangrijk is als de applicatie zelf.

Omdat WasteXL werkt met een speciale login service, Cognito van Amazon Web Services (AWS), staan er géén wachtwoorden in de WasteXL database, en maken brute force attacks geen kans.

AWS_application_load_balancerElke klant krijgt een eigen AWS EC2 instance (server) toegewezen, waarop WasteXL draait. De WasteXL applicatie is uitsluitend via een klantspecifieke URL bereikbaar.

De AWS Application Load Balancer regelt de SSL/TLS certificaten en de beveiligde verbindingen. Ook filtert deze alle inkomende HTTP requests, en stuurt uitsluitend de geldige door naar binnen, naar de juiste WasteXL server.