Fixion STOSAGSTOSAG staat voor  Stuurgroep Open Standaarden Afval en Grondstoffen en heeft als doel open standaarden voor de sector te ontwikkelen. Het grote voordeel van standaardisatie is leveranciersonafhankelijkheid. Koppelingen op basis van een standaard zijn bij aanschaf van bijvoorbeeld software, containers of toegangscontrole-units eenvoudig en eenduidig als eis te specificeren. En mochten er in de praktijk storingen of problemen zijn dan biedt de standaard transparantie plus een leidraad voor analyse.

Ook voor (o.a. software) leveranciers zijn standaarden interessant: je ontwikkelt een interface/koppeling volgens de standaard en kunt deze vervolgens overal toepassen, in combinatie met elke leverancier die zich ook conformeert. Dit bespaart kosten: in plaats van telkens een leverancier-specifieke koppeling te bouwen, kun je de standaard-implementatie inzetten. Dit maakt ook het onderhoud en support op koppelingen beter beheersbaar.

Fixion ondersteunt STOSAG koppelingen, en heeft deze bij haar klanten gerealiseerd.