Fixion Software Solutions B.V. hanteert de Algemene voorwaarden van FENIT, welke via onderstaande link op te vragen zijn.

Algemene voorwaarden Fenit