Uw eigen database en eigen servers

Als WasteXL SaaS klant krijgt u uw eigen database en eigen applicatie servers toegewezen. U deelt dus géén capaciteit of database met anderen. Hierdoor bereiken we een uitmuntende performance, en kunnen anderen met zekerheid niet bij uw data. En mocht uw organisatie groeien, dan groeit WasteXL met u mee. Wij monitoren onze klantomgevingen, en schalen op indien nodig.

Voor STOSAG draaien we per klant een aparte server waarop alle STOSAG berichten verwerkt- en opgeslagen worden.

WasteXL elke klant heeft een eigen server en eigen database

 

Om onze klanten een zeer hoge applicatie beschikbaarheid te garanderen voorzien we in een hot-standby database. Deze draait in een apart AWS datacenter, en neemt automatisch de taak van de primaire database over ingeval van een eventuele storing.

Een read-replica database zetten we in als datasource voor onze klanten. Zij kunnen deze bevragen met SQL, een BI-tool of andere methode zonder daarbij de productie database te belasten. Ook voor het realtime voeden van de afvalkalender is deze read-replica uitermate geschikt.

WasteXL read replica database