Op WasteXL inloggen met uw organisatie-account (single sign-on)

WasteXL Azure Active DirectoryPer september 2023 is Microsoft Entra ID de nieuwe naam voor Azure AD. Voor de duidelijkheid hanteren we voorlopig de naam Azure AD.

Inloggen op WasteXL kan op verschillende manieren, maar verloopt bij voorkeur via de koppeling met de Azure Active Directory (Azure AD) omgeving van de klant.

De WasteXL login metĀ Azure AD biedt gebruikers gemak en eenvoud: hun bestaande organisatie-account wordt gebruikt om toegang tot WasteXL te verkrijgen (single sign-on).

Het gebruikersbeheer is door de koppeling met Azure AD gecentraliseerd en gestandaardiseerd. De klant heeft hierbij zelf de controle het account management en -beleid, zoals het gebruik van MFA.