Fixion afval software wasteXLWasteXL is een containermanagementsysteem, en méér, voor gemeenten en huishoudelijk afval inzamelaars.

De basis  van WasteXL bestaat uit alle BAG adressen in het verzorgingsgebied. De adressen in WasteXL worden automatisch bijgewerkt. Met deze adressen worden routes en inzamelschema’s gemaakt.

Specifieke modules voorzien in de behoefte van de klant, zoals: minicontainers, (ondergrondse) verzamel containers, milieustraat toegang en registratie, planning van mens en materieel en grof afval. Door de modulaire opzet krijgt u precies wat nodig is, zonder beperkingen want uitbreiden is altijd mogelijk.

Het systeem kan grote hoeveelheden data aan, blijft daarbij snel en stabiel. Dus ook bij meer dan 100.000 aansluitingen is WasteXL prima inzetbaar.