Fixion afvalsoftware wasteXLEen software applicatie voor voor gemeenten, reinigingsdiensten en afvalinzamelaars waarmee de inzameling van huishoudelijk afval en het beheer van de openbare ruimte ondersteund wordt, dat is WasteXL. De basis bestaat uit een adressenbestand, bestaande uit alle BAG adressen in het verzorgingsgebied. De module smartBAG verwerkt automatisch de BAG adressen afkomstig van het Kadaster.

Specifieke modules voorzien in de behoefte van de klant, zoals: meldingen openbare ruimte, milieupassen, ondergrondse containers, milieustraat, inzamelmiddelen, afvalstromen, planning en grof-afval. Door de modulaire opzet krijgt u precies wat nodig is, zonder beperkingen want uitbreiden is altijd mogelijk. Er zijn koppelingen met o.a. ondergrondse containers, afvalkalenders, burger interfaces en mobiele computers. Het systeem kan grote hoeveelheden data aan, blijft daarbij snel en stabiel. Dus ook bij meer dan 100.000 aansluitingen is WasteXL prima inzetbaar.