WasteXL by FixionOns software pakket WasteXL is een containermanagementsysteem (CMS), met (véél) meer aanvullende mogelijkheden. Door de modulaire opzet kunt u starten met WasteXL als puur CMS, en later uitbreiden.

U kunt al uw minicontainers én ondergrondse containers (inclusief passen) beheren vanuit ons pakket. Daarbij behoort Diftar tot één van de aanvullende mogelijkheden.

Omdat wij onafhankelijk zijn kunt u ons containermanagementsysteem inzetten voor alle soorten containers, van alle leveranciers. Wij regelen de koppelingen en data uitwisseling, zoals bijvoorbeeld via STOSAG, indien van toepassing.

Gaat u containers uitzetten? Of heeft u dat al gedaan? Wij hebben ruime ervaring met het inlezen van Excel bestanden met daarin de geplaatste containers. En omdat WasteXL standaard voorzien is van authentieke BAG adressen, voor heel uw verzorgingsgebied, werkt u automatisch volgens de wettelijke verplichting.

Kortom: WasteXL is prima geschikt als uw containermanagementsysteem!