telephoneDe GAD Bussum (125.000 aansluitingen) gaat haar klanten (burgers) via email informeren nadat een grofafval melding gedaan is.

Hierdoor wordt het geleverde service niveau hoger en verkrijgt de burger een extra herinnering om het afval aan te bieden.

Fixion ontwikkelt hiervoor een “email proces” welke op de achtergrond het verzenden van de berichten regelt.