Gemeente Middelburg neemt STOSAG koppeling in gebruikGemeente Middelburg gebruikt voor al haar ondergrondse verzamelcontainers de software van Fixion. Dit omvat de toegangscontrole (pasbeheer/whitelisten), de registratie van stortingen en vullingsgraad monitoring. Fixion heeft een STOSAG (3a/3b) implementatie gerealiseerd waardoor de uitwisseling van gegevens voortaan op een gestandaardiseerde wijze verloopt.

Fixion koppelt via STOSAGEen standaard voorkomt vendor-lock-in, bespaart kosten en zorgt voor transparantie. Door de STOSAG standaard wordt het aansluiten van een leverancier op de Fixion software een kwestie van het instellen van een aantal parameters. En omdat de software van Fixion leveranciersonafhankelijk is, kan men het beheer van passen voor alle ondergrondse containers vanuit één systeem doen. Fixion communiceert mutaties door naar de juiste leverancier en ontvangt stortingen en vullingsgraden terug. Mocht er een mix van ondergrondse verzamelcontainer typen (verschillende leveranciers) in het veld staan, dan is dat geheel transparant voor de gebruiker. De voordelen hiervan zijn dat men niet hoeft te schakelen tussen verschillende systemen en dat de passen en data van alle ondergrondse afvalcontainers op één plaats staan.

Achtergrond (bron: www.stosag.nl)

De Stuurgroep Open Standaarden Afval en Grondstoffen (STOSAG) is in 2010 begonnen als initiatief van 10 bedrijven/diensten in de afvalbranche en de NVRD om open standaarden voor de sector te ontwikkelen, beheren en toe te passen. Het initiatief werd ondersteund door het rijksprogramma Nederland Open in Verbinding (NOIV).

Voor de continuïteit, transparantie, efficiency en kwaliteit van container- en pasmanagement zijn databeheerders gebaat bij een leveranciersonafhankelijke uitvoering van het containermanagement. De STOSAG draagt hieraan bij middels haar vrij te gebruiken open standaarden.