Fixion software PreventPrevent is de voorloper van WasteXL.

Vele gemeenten, reinigingsdiensten en afvalinzamelaars hebben jarenlang met dit softwarepakket gewerkt. De kennis en ervaring die we hiermee opgedaan hebben is verwerkt in WasteXL.