Fixion software PreventSpeciaal voor gemeenten, reinigingsdiensten en afvalinzamelaars levert Fixion het pakket “Prevent”, bestaande uit onderstaande modules:

– meldingen openbare ruimte;
– milieupolitie, toezichthouders, BOA’s, stadswachten;
– planning;
– inzameling op afroep / grofafval meldingen;
– inzamelmiddelen beheer / containerbeheer;
– bedrijfsafval beheer;
– milieupark / milieustraat beheer;
– ondergrondse containerbeheer / pasbeheer;
– afvalstromen registratie.