Fixion software voor afvalinzamelaars wasteXLEen software applicatie voor afvalinzamelaars waarmee de inzameling van huishoudelijk afval en het beheer van de openbare ruimte ondersteund wordt, dat is WasteXL. De basis bestaat uit een adressenbestand dat automatisch bijgewerkt wordt, bestaande uit alle BAG adressen in het verzorgingsgebied.

Specifieke modules voorzien in de behoefte van de klant, zoals: meldingen openbare ruimte, milieupassen, ondergrondse containers, milieustraat, inzamelmiddelen, afvalstromen, planning en grof-afval. Door de modulaire opzet krijgt u precies wat nodig is, zonder beperkingen want uitbreiden is altijd mogelijk. Er zijn koppelingen met o.a. ondergrondse containers, afvalkalenders, burger interfaces en mobiele computers. Het systeem kan grote hoeveelheden data aan, blijft daarbij snel en stabiel. Dus ook bij 250.000 aansluitingen is WasteXL prima inzetbaar.

Neem contact op voor een demo of presentatie.