De Basisregistraties Adressen en Gebouwen (BAG) zijn onderdeel van het overheidsstelsel van basisregistraties. Organisaties met een publieke taak, zoals gemeenten, ministeries, waterschappen, politiekorpsen en veiligheidsregio’s zijn verplicht de authentieke gegevens uit de registraties te gebruiken.

De WasteXL module smartBAG garandeert dat u werkt met authentieke BAG adressen en verwerkt geheel automatisch de mutaties. Hierdoor zijn de adressen in uw systeem altijd actueel en werkt u volgens de wettelijke verplichting. Na elke adres-update volgt een uitgebreid verslag per email, met daarin een overzicht van toegevoegde en gewijzigde adressen. U heeft dus geen omkijken naar het adresbeheer, het systeem regelt alles op de achtergrond en stuurt relevante informatie automatisch naar de juiste personen!

Vanuit WasteXL is er een rechtstreekse koppeling met het Kadaster. Hierdoor zijn aanvullende gegevens beschikbaar, zoals pandinformatie en de geschiedenis van het adres.

wasteXL heeft een koppeling met het Kadaster
kaart_wastexl

Wijken en routes worden op kaart weergegeven, met de BAG als bron