Binnen WasteXL is het mogelijk de afvalinzameling routes op een online kaart weer te geven. De kaart schaalt zodanig dat alle adressen te zien zijn, in een optimale zoom. Tevens kan via een eenvoudige muisklik per adres detail-informatie worden opgevraagd, zoals de gebruiksdoelen uit de BAG, toegekende labels en wijken/routes waar het adres ingedeeld is. De koppeling naar Google Maps geeft aanvullende mogelijkheden, zoals Streetview. Een koppeling met een afvalkalender leverancier is mogelijk, zodat afval-app(s) en de website altijd correcte inzamel gegevens bevatten en vervolgens weergeven aan de burger.

wastexl geeft wijken en routes weer op een online kaart