Met de nieuwe WasteXL module “Afvalkalender Data Beheer” gaat de gemeente alle routes met daarbij de fractie(s) en inzamelschema’s beheren. Vanuit deze data wordt de digitale afvalkalender gevoed, welke geleverd wordt door het internet bureau OPZET.