Gemeente Súdwest-Fryslân neemt de WasteXL modules Meldingen en Afroepmeldingen in gebruikSinds 1 januari registreert de gemeente Súdwest-Fryslân voor diverse afvalstromen de “inzameling op afroep” in WasteXL. Het principe “inzameling op afroep” is in de basis van WasteXL geïntegreerd; zodanig dat elke afvalstroom zowel via een vaste route als op afroep ingezameld kan worden. Hiermee wordt geanticipeerd op de toekomst, waarbij er minder via vaste routes ingezameld wordt en meer op afroep en/of vulgraad. Tevens is door deze integratie de gebruiksvriendelijkheid geoptimaliseerd; het werkt eenvoudig, snel en intuïtief.

Ook de “Meldingen Openbare Ruimte” worden per 1 januari binnen WasteXL geregistreerd. WasteXL voorziet in hoofd- en subcategorieën, standaard acties op meldingen, doorlooptijd bewaking en standaard toewijzing aan afdeling en/of medewerker.  Kortom, WasteXL biedt voor Meldingen Openbare Ruimte een oplossing die compleet is, maar tegelijkertijd eenvoudig in bediening en beheer.

Voor haar digitale afvalkalender en milieustraat bezoekers gebruikt de gemeente Súdwest-Fryslân al geruime tijd WasteXL.