De toegang tot WasteXL is voortaan fijnmazig in te stellen. Dit betekent dat organisaties per gebruiker, en per menu item, de toegang kunnen bepalen. Het beheer van deze toegang gaat op intuïtieve wijze, kenmerkend voor WasteXL.

WasteXL menu toegang instelbaar per gebruiker

Toegang tot WasteXL instelbaar per gebruiker