In Nederland worden jaarlijks 500 kinderen geconfronteerd met de diagnose “kanker”. De stichting heeft tot doel geld in te zamelen ten behoeve van onderzoek naar kanker bij kinderen. Hiervoor zal ook in 2012 een team van TOPklimmers enkele bergtoppen van minimaal 4.000m hoogte beklimmen. Zie ook www.naardetopvoorkika.nl